Phiên dịch Huấn luyện Kỹ năng, Giáo dục
Phiên dịch Huấn luyện Kỹ năng, Giáo dục
 • Chương trình Wella - UNICEF Making Waves
  Xem thêm
  Chương trình Wella – UNICEF Making Waves là một chương trình được hợp tác giữa Wella – UNICEF nhằm giúp đỡ, đào tạo nghề cho các em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh, nuôi dưỡng tiềm năng và tạo điều kiện giúp các em thực...
 • Kaizen
  Xem thêm
  Được sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM, các chuyên gia về quản lý chất lượng hàng đầu tại Việt Nam và Công ty xăng dầu Khu vực II tổ chức tư vấn và đào tạo về: Cải tiến lãnh đạo; Cải tiến quản...
 • Diễn đàn Giáo dục ASEAN
  Xem thêm
  Diễn đàn bao gồm thảo luận chuyên đề cấp cao về các thách thức và cơ hội đặt ra đối với giáo dục đại học và trao đổi về các giải pháp bền vững của giáo dục đại học trong việc phát triển nguồn...
 • Gặp gỡ giáo sư Robert Hisrich
  Xem thêm
  Tiến sĩ Robert Hisrich là giáo sư lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu kiêm giám đốc trung tâm Khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu Walker (Đại học chuyên ngành quản lý toàn cầu Thunderbird, Hoa Kỳ).