Các hoạt động cộng đồng của AKT
Các hoạt động cộng đồng của AKT
  • Live stream trực tiếp Talkshow "Tâm sự chuyện đời, chuyện nghề cùng phiên dịch viên Khang Nguyễn” với sự tham gia của khách mời đặc biệt MC Thanh Thảo
  • Phiên dịch viên Khang Nguyễn thuyết trình tại Hội thảo tư vấn và định hướng nghề nghiệp ngành ngôn ngữ Anh tại ĐH Quốc tế Sài Gòn - SIU
  • Buổi nói chuyện của thầy Khang Nguyễn trong "hội thảo phiên dịch: Nhu cầu và thách thức" với các bạn sinh viên Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM (HUTECH).
  • Talkshow "Định hướng nghề nghiệp cho sinh viên ngành ngôn ngữ Anh" tại Trường Đại học Công Nghệ Đồng Nai
  • Buổi nói chuyện của thầy Khang Nguyễn với các bạn sinh viên khoa ngoại ngữ của Trường Đại học Kinh Tế TP.HCM (UEH)
  • Live stream trực tiếp buổi trò chuyện của Phiên dịch viên chuyên nghiệp Khang Nguyễn với khán giả về nghề phiên dịch
  • Buổi trò chuyện cùng speaker Khang Nguyễn với các bạn sinh viên về nghề phiên dịch, biên dịch tại Trường Đại học Hồng Bàng vào tháng 9/2018
  • AKT Team trình bày về cơ hội và thách thức của nghề phiên dịch trong Ngày hội việc làm tại Đại học Mở TPHCM
  • Phiên dịch cabin Khang Nguyễn nói chuyện với sinh viên chuyên ngữ về nghề phiên dịch tại Đại học Sài Gòn
  • Buổi thuyết trình của phiên dịch viên Khang Nguyễn với các bạn sinh viên tại Đại học Sư phạm TPHCM về nghề phiên dịch