Chính sách khách hàng

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

20/11/2018

a) Mục đích và phạm vi thu thập

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Phiendichvien.com bao gồm: email, điện thoại, họ tên học viên. Đây là các thông tin mà Phiendichvien.com cần thành viên cung cấp để Phiendichvien.com liên hệ, gửi thông tin lịch khai giảng các khóa học, các chương trình khuyến mãi khi có phát sinh.

Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Phiendichvien.com về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

b) Phạm vi sử dụng thông tin

Phiendichvien.com sử dụng thông tin thành viên cung cấp để:

- Cung cấp thông tin các khóa học sắp khai giảng, chương trình khuyến mãi đến Thành viên;

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa thành viên và giảng viên, hoặc đôi ngũ tư vấn viên của Phiendichvien.com.

- Ngăn ngừa các hoạt động phá hủy tài khoản người dùng của thành viên hoặc các hoạt động giả mạo Thành viên;

- Liên lạc và giải quyết với thành viên trong những trường hợp cần thiết.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của thành viên ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến việc học tại Phiendichvien.com.

Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Phiendichvien.com có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân thành viên khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của thành viên. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của thành viên.

c) Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của Thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự thành viên đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của Phiendichvien.com.

d) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH DỊCH VỤ AKT

Trụ sở chính: Tầng 3 tòa nhà Indochina, 4 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đakao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh

Email: info@phiendichvien.com

e) Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Thành viên có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Phiendichvien.com thực hiện việc này.

Email: info@phiendichvien.com


f) Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin cá nhân của thành viên trên Phiendichvien.com được cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Phiendichvien.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi thành viên chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của thành viên đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.

Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, Phiendichvien.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho thành viên được biết.

Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin cá nhân của Thành viên tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Phiendichvien.com.

Ban quản lý Phiendichvien.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký thông tin phải cung cấp các thông tin cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý Phiendichvien.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của Thành viên đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.