Đào Tạo

Từ kinh nghiệm thực tế đến đào tạo, và từ đào tạo đến làm việc thực tế. Đó là cách tiếp cận dạy và học phiên dịch của AKT. Đội ngũ giảng viên của chúng tôi là các giảng viên đại học, đã trải qua các vị trí quản lý cấp cao trong các tổ chức từng tham gia, và tổng cộng đã tác nghiệp cho trên 3.000 sự kiện dịch thuật trong và ngoài nước.

Phương pháp luận giảng dạy của chúng tôi đến từ các quan niệm về đào tạo hiện đại mà trong đó người học là một phần tích cực của bài học. Điều thú vị là mỗi buổi học sẽ không nhất thiết đóng khung trong chương trình và tài liệu, bởi vì, tùy theo cách học viên tương tác với giảng viên và sự tiến bộ của học viên mà nội dung học sẽ tùy chỉnh theo. Điều này đòi hỏi người giảng viên – cũng là phiên dịch viên (hay còn gọi là thông dịch viên) - phải am tường về phương pháp dạy và học dịch hiệu quả, đồng thời phải cập nhật liên tục kiến thức và xu hướng trong các đề tài, lĩnh vực mới. Như câu nói nổi tiếng trong tiếng Anh: “You can get the best of both worlds”, học viên sẽ hưởng lợi từ cả hai mặt: kỹ năng hiệu quả đã được chứng minh trên thực tế, và kiến thức trong nghề dịch Anh - Việt.

Đào tạo phiên dịch chuyên nghiệp  -  Đào tạo biên phiên dịch theo yêu cầu

Đào tạo online các khóa tiếng Anh  -  Đào tạo tiếng Anh cho doanh nghiệp

Coaching tiếng Anh / Coaching phiên dịch (Lớp one-one)

Hẹn gặp các bạn tại lớp!

 

 

Thông tin
Khóa học