Phiên dịch Huấn luyện Kỹ năng, Giáo dục

Hệ thống Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách ISBN

03/02/2019

 

Sự cần thiết và tính khả thi của một hệ thống quốc tế đánh số cho sách đã được thảo luận lần đầu tiên tại Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Nghiên cứu thị trường tại Hội chợ Sách tháng 11-1966 tại Berlin.

Tại thời điểm đó, một số nhà xuất bản và nhà phân phối sách của Châu Âu đang cân nhắc sử dụng máy tính để xử lý đơn hàng và kiểm soát hàng tồn kho. Hiển nhiên rằng điều kiện tiên quyết cho một hệ thống tự động hiệu quả là phải có số nhận dạng xuất bản phẩm duy nhất và phải đủ đơn giản để quản lý (xét đến khả năng xử lý dữ liệu vào thời điểm đó).

Hệ thống đáp ứng yêu cầu này và được biết đến với tên gọi Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách (ISBN) được phát triển từ hệ thống đánh số sách do J. Whitaker & Sons, Ltd. trình bày tại Vương quốc Anh năm 1967, và RR Bowker tại Hoa Kỳ năm 1968.

Đồng thời, Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế (ISO) Ủy ban Kỹ thuật 46 về Thông tin và Tài liệu đã thành lập một tổ công tác để xem xét khả năng áp dụng hệ thống của Anh trên toàn cầu.

Đề tài này thú vị và do đó người phiên dịch phải tìm thêm các tư liệu liên quan để chuẩn bị cho một buổi làm việc mang tính chuyên ngành cao về ngành xuất bản, quản lý ấn bản phẩm.

Mục đích của tiêu chuẩn quốc tế này là phối hợp và chuẩn hóa việc sử dụng ISBN trên phạm vi quốc tế, nhằm xác định và tránh trùng lắp, một xuất bản phẩm hoặc ấn bản từ một nhà xuất bản cụ thể, theo một định dạng cụ thể.

Tiêu chuẩn ban đầu đã được sửa đổi khi sách và các sản phẩm tương đương với sách xuất hiện, dưới dạng những phương tiện truyền thông mới. Ngày nay hệ thống được sử dụng tại hơn 160 quốc gia.

Năm 2001, một nhóm công tác được thành lập để sửa đổi tiêu chuẩn và soạn thảo phiên bản thứ tư. Chiều dài của ISBN tăng từ 10 lên 13 chữ số, bao gồm tiền tố 3 chữ số do GS1 cung cấp (trước đây là EAN International và the Uniform Code Council), do đó tăng khả năng đánh số của hệ thống, và hoàn toàn tương thích với GS1 GTIN-13. Phiên bản mới cũng chỉ định siêu dữ liệu cần được cung cấp tại thời điểm cấp mã số ISBN, xây dựng các quy tắc quản trị và quản lý hệ thống.

 Phiendichvien.com, AKT Service Co. Ltd., với hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phiên dịch hội nghị Anh Việt, mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng cao cấp, với sự thành công cho các sự kiện của khách hàng.

Các tin khác

Dịch vụ
Chuyên Nghiệp
 • Phiên dịch AKT
  Xem thêm
  Từ quan điểm của người đã trải qua vị trí quản lý cấp cao tại doanh nghiệp, chúng tôi hiểu mong đợi của khách hàng khi tổ chức một sự kiện với đối tác nước ngoài, đó là, cần một thông dịch giỏi, kinh nghiệm, với khả năng hiểu vấn đề, diễn đạt rõ ràng, và phong cách chuyên nghiệp, nhằm mang lại giá trị cộng thêm cho sự kiện.
 • Biên Dịch
  Xem thêm
  Khách hàng có thể dành rất nhiều thời gian, công sức, chuẩn bị, hoạch định cho các sự kiện hay công tác, và yếu tố đẳng cấp mang lại thành công về ngôn ngữ chính là văn bản dịch song ngữ, điều mà đội ngũ của AKT đã làm tốt cho hàng ngàn khách hàng nổi bật trong nhiều năm qua.
 • Đào tạo phiên dịch
  Xem thêm
  Phương pháp luận giảng dạy của chúng tôi đến từ các quan niệm về đào tạo hiện đại mà trong đó người học là một phần tích cực của bài học. Điều thú vị là mỗi buổi học sẽ không đóng khung trong chương trình và tài liệu, bởi vì, tùy theo cách học viên tương tác với giảng viên và sự tiến bộ của học viên mà nội dung học sẽ tùy chỉnh theo.
 • MC Song ngữ
  Xem thêm
  MC song ngữ (Bilingual MC) là nghề có tần số xuất hiện cao tại các sự kiện có sự hiện diện của khách nước ngoài. Chúng tôi cung cấp MC song ngữ Anh Việt, Việt Anh với giọng nói truyền cảm, khả năng phiên dịch giỏi và bản lĩnh sân khấu của một MC chuyên nghiệp