Phiên dịch hội thảo Di trú, Đầu tư, Bất động sản
Phiên dịch hội thảo Di trú, Đầu tư, Bất động sản
 • Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An
  Xem thêm
  Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội tỉnh Long An đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 chia tỉnh Long An thành 3 vùng rõ rệt và xác định rõ chức năng của từng vùng cũng như những lĩnh vực dự kiến kêu gọi...
 • Phiên dịch chuyên nghiệp cho Hội thảo Bất động sản
  Xem thêm
  Chuỗi hội thảo lớn nhất hằng năm về bất động sản với chủ đề “20 năm nhìn lại và 2 năm hướng tới” có sự tham dự của các tập đoàn uy tín như: VAMC, CBRE, ANZ, Zico law, KPMG với các diễn giả hàng đầu trong ngành
 • Hội nghị Xúc tiến Thương mại & Đầu tư
  Xem thêm
  Với chủ đề “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế TP Hồ Chí Minh – tái cấu trúc mô hình kinh tế”, hội nghị năm nay tập trung vào các nội dung: Định hướng chuyển dịch kinh tế thành phố năm 2012