Phiên dịch Công nghệ cao, IT, Software
Phiên dịch Công nghệ cao, IT, Software
 • Hội thảo sáng kiến phát triển xã hội
  Xem thêm
  Diễn đàn Đổi mới sáng tạo xã hội đã có tham luận của nhiều diễn giả trong khu vực, cùng hướng đến các phương thức phát triển mới. Những công cụ hiện có như IoT (Internet of Things) sẽ được tận dụng để đưa ra...
 • Họp báo của Visa tại TPHCM
  Xem thêm
  Sáng ngày 2 tháng 6, VISA tổ chức họp báo công bố nghiên cứu do Moody’s thực hiện tại 70 quốc gia về tác động của các hình thức chi trả điện tử đến phát triển kinh tế.
 • Giải pháp thanh toán điện tử đến năm 2020
  Xem thêm
  “Định hướng, giải pháp phát triển thanh toán điện tử đến năm 2000” – Một trong những sự kiện phiên dịch về công nghệ cao, chuyên ngành của cả hai lĩnh vực là ngân hàng và ICT mà phiendichvien.com có dịp tham gia
 • Ứng dụng “Big data”
  Xem thêm
  Buổi hội thảo chia sẻ với doanh nghiệp việc tìm ra các thông tin hữu ích trong dữ liệu hiện có, trước khi đưa ra những quyết định kinh doanh, mang lại lợi thế cạnh tranh hoặc giúp doanh nghiệp đưa ra hành động kịp thời
 • Tổng kết triển khai đăng kí giao dịch đảm bảo
  Xem thêm
  Buổi phiên dịch với nội dung rất chuyên biệt, kiến thức dịch luật và bảo hiểm, đã thành công với sự đảm nhiệm của đội ngũ phiên dịch cabin cao cấp của phiendichvien.com