Phiên dịch HR, Quản trị, Quản lý nhân sự
Phiên dịch HR, Quản trị, Quản lý nhân sự
 • Phiên dịch diễn đàn về Kỹ năng của lực lượng lao động trẻ
  Xem thêm
  Một diễn đàn như Supporting Young Workers in Vietnam’s Factories bao gồm những đề mục rất cụ thể, những phương án mà một nhóm các công ty, tổ chức phối hợp lại để cùng hỗ trợ cho các em tham gia thị trường lao động...
 • Phiên dịch Hội thảo Trao quyền cho phụ nữ
  Xem thêm
  Chương trình do Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD), Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Cơ quan Liên hợp quốc về bình...
 • Phiên dịch Chương trình Sáng kiến Việt Nam – Oregon
  Xem thêm
  Chương trình giới thiệu “Sáng Kiến Việt Nam – Oregon” tại tỉnh Bình Dương nhằm giới thiệu sáng kiến đến khu vực miền Nam, tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa các bên và Xây dựng mạng lưới hợp tác giữa các cá...
 • Phiên dịch Hội thảo hợp tác đối thoại sáng tạo IPP
  Xem thêm
  IPP hỗ trợ mục tiêu chung hướng đến năm 2020 Việt Nam trở thành nước công nghiệp hóa có thu nhập trung bình với nền kinh tế tri thức đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua việc gia tăng sản xuất...