Phiên dịch Nông nghiệp, ngành Nước
Phiên dịch Nông nghiệp, ngành Nước
  • Chứng nhận ASC ngành nuôi tôm
    Xem thêm
    Hội chợ Vietfish 2014 là cầu nối giúp khách hàng và người nuôi tôm có thể hiểu thêm về các ý nghĩa và cơ chế hoạt động của ASC, nhằm hạn chế các rủi ro và tác động xấu đến môi trường và cộng đồng
  • Hội nghị thủy sản châu Á-Thái Bình Dương (APA13)
    Xem thêm
    Tham dự Hội nghị có các nhà khoa học, các nhà quản lý, các thương gia và những người hoạt động trong lĩnh vực nuôi trồng thủy sản ở Việt Nam, các nước trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương và trên thế giới.