MC Song ngữ

MC song ngữ (Bilingual MC) là nghề có tần số xuất hiện cao, tại các sự kiện có sự hiện diện của khách nước ngoài.

Có khi MC song ngữ Anh Việt phải đảm nhiệm việc dịch Anh Việt, Việt Anh trên sân khấu. Lúc đó, bản lĩnh và khả năng dịch của MC song ngữ phải thực sự tốt.

Có thể phân nhóm các tình huống như sau:

1.Nếu khách hàng cần 70% dẫn chương trình và 30% dịch Anh Việt, Việt Anh, thì nên chọn MC song ngữ Anh Việt.

2.Nếu khách hàng cần 30% dẫn chương trình và 70% dịch Anh Việt, Việt Anh, thì nên chọn Phiên dịch viên chuyên nghiệp có khả năng dẫn chương trình tốt.

3.Nếu khách hàng cần 50% dẫn chương trình và 50% dịch Anh Việt, Việt Anh, thì nên chọn giải pháp 1 MC và 1 Phiên dịch viên chuyên nghiệp.

4.Nếu khách hàng cần một người có khả năng dẫn và phỏng vấn/ trò chuyện cùng diễn giả trong các tình huống talkshow hay panel discussion, thì nên chọn một Host vừa có khả năng dẫn dắt, vừa có tư duy của người điều phối và khả năng phiên dịch tốt.

Quý vị chưa xác định được sự kiện của mình cần MC song ngữ, hoặc Phiên dịch viên chuyên nghiệp, hay Host, hãy liên lạc với chúng tôi để có sự tư vấn chính xác từ AKT – A Key Team – một đội ngũ đã trải qua hơn 3.000 sự kiện thành công. 

Your event will be in safe hands. Sự kiện của quý vị sẽ được giao cho một đội ngũ đáng tin cậy.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
 • Sự kiện: Triển lãm Quốc tế lần thứ 12 về ngành công nghiệp chế biến Gỗ
  Thời gian: 18-21/10/2017
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Sự kiện: Triển lãm quốc tế lần thứ 17 về ngành công nghiệp in ấn, đóng gói bao bì
  Thời gian: 05-08/10/2017
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Sự kiện: MC Anh Việt Lễ khai mạc triển lãm ngành hàng hải tại SECC
  Thời gian: 29/03/2017
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Sự kiện: MC song ngữ Khai mạc Triển lãm quốc tế Automechanika tại HCM
  Thời gian: 15/03/2017
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Sự kiện: MC song ngữ Lễ khai mạc Triển lãm và Hội nghị bò thịt bò sữa châu Á
  Thời gian: 08-09/03/2017
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh
 • Sự kiện: MC Anh Việt chuyên nghiệp Hội nghị quốc tế về ngành hàng cao su xuất khẩu
  Thời gian: 09/12/2016
  Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh