Biên Dịch

Dịch tài liệu Anh Việt cần bảo đảm các tiêu chí của một bản dịch:

- Trung thành với ý nghĩa                           

- Chuẩn xác về nội dung                         

- Rõ ràng trong cách diễn đạt

Dịch Việt Anh còn đòi hỏi sự tự nhiên trong cách viết. Những khác biệt về văn hóa như cụm danh từ - hiện tượng chủ đạo trong tiếng Anh - sẽ được thể hiện bằng động từ trong tiếng Việt, và không phải lúc nào Passive cũng là Passive, vv… phải được người dịch chuyển ngữ thật nhuần nhuyễn. Những từ ngữ, kiến thức mới xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau cần được người dịch văn bản nghiên cứu và tham khảo mới có thể được chuyển dịch một cách chuẩn xác.

Công việc biên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, và ngược lại, của chúng tôi sẽ bao gồm các bước: xem xét câu, đoạn, và toàn văn bản. Sau đó, chúng tôi có công đoạn biên tập để giao cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh. Các dạng văn bản với mục đích khác nhau sẽ được đội ngũ dịch Anh Việt và dịch Việt Anh của chúng tôi thể hiện phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Đối với yêu cầu dịch Việt Anh cao cấp, chúng tôi có người bản ngữ hiệu đính văn bản.

Khách hàng có thể dành rất nhiều thời gian, công sức, chuẩn bị, hoạch định cho các sự kiện hay công tác, và yếu tố đẳng cấp mang lại thành công về ngôn ngữ chính là văn bản dịch song ngữ, điều mà đội ngũ của AKT đã làm tốt cho hàng ngàn khách hàng nổi bật trong nhiều năm qua.

Công ty AKT, tức A Key Team, một đội ngũ gồm những chuyên viên dịch tài liệu giỏi, sẽ cùng khách hàng đi đến thành công bằng ngôn ngữ.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
 • Tên công ty: Công ty CP Tuyển dụng Nhân Tài (HR2B)
  Loại tài liệu: dịch Hồ sơ nhân sự, dịch Hợp đồng lao động, dịch Lý lịch tư pháp, dịch Thỏa ước tập thể, dịch Bộ quy tắc ứng xử trong doanh nghiệp đa quốc gia, dịch website qua tiếng Anh,…
  Thời gian hợp tác: từ năm 2007
 • Tên công ty: Bảo tàng chứng tích chiến tranh
  Loại tài liệu: Tài liệu, chú thích các hiện vật trưng bày, triển lãm, đề xuất chương trình, thuyết minh, tài liệu lịch sử, tài liệu văn hóa
  Thời gian hợp tác: từ 2009
 • Tên công ty: Bảo tàng Áo Dài
  Loại tài liệu: Tài liệu, chú thích các hiện vật trưng bày, triển lãm, đề xuất chương trình, thuyết minh, tài liệu lịch sử, tài liệu văn hóa
  Thời gian hợp tác: từ 2008
 • Tên công ty: Liên hiệp HTX Thương Mại Tp. Hồ Chí Minh
  Loại tài liệu: Dịch Cam kết bảo mật; Dịch Hợp đồng thuê nhân sự; Dịch Hợp đồng mua bán; Dịch Hợp đồng dịch vụ, Dịch Tài liệu sản phẩm
  Thời gian hợp tác: từ năm 2010
 • Tên công ty: HHES
  Loại tài liệu: Dịch Sách giáo dục; Sách tâm lý gia đình; Sách nuôi dạy con; Sách chăm sóc sức khỏe; sách Dinh dưỡng thường thức
  Thời gian hợp tác: từ năm 2015
 • Tên công ty: MSC
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu Thủy sản, Dịch quy định châu Âu về nhập khẩu thủy sản, Dịch Quy chuẩn, Dịch quy trình chứng nhận MSC
  Thời gian hợp tác: từ năm 2015