Biên Dịch

Dịch tài liệu Anh Việt cần bảo đảm các tiêu chí của một bản dịch:

- Trung thành với ý nghĩa                           

- Chuẩn xác về nội dung                         

- Rõ ràng trong cách diễn đạt

Dịch Việt Anh còn đòi hỏi sự tự nhiên trong cách viết. Những khác biệt về văn hóa như cụm danh từ - hiện tượng chủ đạo trong tiếng Anh - sẽ được thể hiện bằng động từ trong tiếng Việt, và không phải lúc nào Passive cũng là Passive, vv… phải được người dịch chuyển ngữ thật nhuần nhuyễn. Những từ ngữ, kiến thức mới xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau cần được người dịch văn bản nghiên cứu và tham khảo mới có thể được chuyển dịch một cách chuẩn xác.

Công việc biên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, và ngược lại, của chúng tôi sẽ bao gồm các bước: xem xét câu, đoạn, và toàn văn bản. Sau đó, chúng tôi có công đoạn biên tập để giao cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh. Các dạng văn bản với mục đích khác nhau sẽ được đội ngũ dịch Anh Việt và dịch Việt Anh của chúng tôi thể hiện phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Đối với yêu cầu dịch Việt Anh cao cấp, chúng tôi có người bản ngữ hiệu đính văn bản.

Khách hàng có thể dành rất nhiều thời gian, công sức, chuẩn bị, hoạch định cho các sự kiện hay công tác, và yếu tố đẳng cấp mang lại thành công về ngôn ngữ chính là văn bản dịch song ngữ, điều mà đội ngũ của AKT đã làm tốt cho hàng ngàn khách hàng nổi bật trong nhiều năm qua.

Công ty AKT, tức A Key Team, một đội ngũ gồm những chuyên viên dịch tài liệu giỏi, sẽ cùng khách hàng đi đến thành công bằng ngôn ngữ.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
 • Tên công ty: Stada
  Loại tài liệu: Hướng dẫn sử dụng thuốc, Bao bì thuốc nhập khẩu, Nội dung nhãn hàng hóa, Tài liệu huấn luyện nhân viên, Tài liệu huấn luyện trình dược viên, Detailing cho nhà thuốc, nhân viên y tế, Bài giới thiệu sản phẩm
  Thời gian hợp tác: từ năm 2015
 • Tên công ty: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM CII
  Loại tài liệu: dịch thuật Báo cáo tài chính; dịch tài liệu Báo cáo thường niên; biên dịch Bản cáo bạch; dịch Quyết định; dịch Tờ trình; dịch thuật Văn bản các cuộc họp; biên dịch Hợp đồng giao dịch; biên dịch Các văn bản nội bộ;...
  Thời gian hợp tác: từ năm 2009
 • Tên công ty: CMN Ads
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu quảng cáo, Dịch sách ngành quảng cáo, Tư vấn nội dung quảng cáo tiếng Anh
  Thời gian hợp tác: từ năm 2007
 • Tên công ty: JICA
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu Quy hoạch vùng cây ăn trái đồng bằng sông Cửu Long
  Thời gian hợp tác: từ năm 2011
 • Tên công ty: IFC
  Loại tài liệu: Dịch thuyết trình hội thảo, Dịch tài liệu chuyên ngành Thực phẩm, chuỗi cung ứng, Dịch tài liệu hội nghị, Dịch tài liệu hội thảo
  Thời gian hợp tác: từ năm 2016
 • Tên công ty: Công ty Cổ phần Hội chợ và Quảng cáo Thương mại Vinexad
  Loại tài liệu: Dịch Tài liệu thuyết trình, Dịch Diễn văn khai mạc, Dịch Kế hoạch triển lãm hội chợ, Dịch Tài liệu sản phẩm, Dịch brochure khách hàng
  Thời gian hợp tác: từ năm 2016