Biên Dịch

Dịch tài liệu Anh Việt cần bảo đảm các tiêu chí của một bản dịch:

- Trung thành với ý nghĩa                           

- Chuẩn xác về nội dung                         

- Rõ ràng trong cách diễn đạt

Dịch Việt Anh còn đòi hỏi sự tự nhiên trong cách viết. Những khác biệt về văn hóa như cụm danh từ - hiện tượng chủ đạo trong tiếng Anh - sẽ được thể hiện bằng động từ trong tiếng Việt, và không phải lúc nào Passive cũng là Passive, vv… phải được người dịch chuyển ngữ thật nhuần nhuyễn. Những từ ngữ, kiến thức mới xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau cần được người dịch văn bản nghiên cứu và tham khảo mới có thể được chuyển dịch một cách chuẩn xác.

Công việc biên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, và ngược lại, của chúng tôi sẽ bao gồm các bước: xem xét câu, đoạn, và toàn văn bản. Sau đó, chúng tôi có công đoạn biên tập để giao cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh. Các dạng văn bản với mục đích khác nhau sẽ được đội ngũ dịch Anh Việt và dịch Việt Anh của chúng tôi thể hiện phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Đối với yêu cầu dịch Việt Anh cao cấp, chúng tôi có người bản ngữ hiệu đính văn bản.

Khách hàng có thể dành rất nhiều thời gian, công sức, chuẩn bị, hoạch định cho các sự kiện hay công tác, và yếu tố đẳng cấp mang lại thành công về ngôn ngữ chính là văn bản dịch song ngữ, điều mà đội ngũ của AKT đã làm tốt cho hàng ngàn khách hàng nổi bật trong nhiều năm qua.

Công ty AKT, tức A Key Team, một đội ngũ gồm những chuyên viên dịch tài liệu giỏi, sẽ cùng khách hàng đi đến thành công bằng ngôn ngữ.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
 • Tên công ty: BIVN
  Loại tài liệu: Dịch thuật quy trình quản lý kho, Dịch tài liệu Thuốc thú y, Biên dịch tài liệu cho khách hàng cao cấp, dịch thuật quy trình nội bộ,…
  Thời gian hợp tác: từ năm 2014
 • Tên công ty: Tổ chức hợp tác phát triển Đức (GIZ)
  Loại tài liệu: Dịch thuyết trình, Dịch tài liệu Tài chính, năng lượng, phát triển, Quản trị doanh nghiệp, chuỗi cung ứng, Dịch tài liệu hội nghị
  Thời gian hợp tác: từ năm 2017
 • Tên công ty: PRVN
  Loại tài liệu: Dịch và làm subtitle phim giới thiệu công ty Pernod Ricard, Dịch tài liệu nội bộ thường niên, Dịch video clip, Dịch tài liệu sản phẩm
  Thời gian hợp tác: từ năm 2013
 • Tên công ty: RSVP
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu cho khách hàng đa quốc gia về: Công nghệ cao, PR, Marketing, Huấn luyện, Phổ biến kiến thức công nghệ ứng dụng, Dịch có người nước ngoài hiệu đính, Dịch Tài liệu thuyết trình
  Thời gian hợp tác: từ năm 2016
 • Tên công ty: Apex Media
  Loại tài liệu: Dịch nội dung website, Dịch Brochure doanh nghiệp, Dịch tài liệu về Cấu trúc công ty, Dịch Tài liệu Hội đồng quản trị, Dịch Tài liệu cho khách hàng cao cấp
  Thời gian hợp tác: từ năm 2016
 • Tên công ty: CISCO
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu Mạng không dây, Dịch tài liệu hội thảo tại TPHCM, Dịch tài liệu kỹ thuật sản phẩm công nghệ, Dịch hướng dẫn sản phẩm công nghệ, Dịch nghiên cứu khả thi hệ thống Thông tin liên lạc đường sắt đô thị
  Thời gian hợp tác: từ năm 2013