Biên Dịch

Dịch tài liệu Anh Việt cần bảo đảm các tiêu chí của một bản dịch:

- Trung thành với ý nghĩa                           

- Chuẩn xác về nội dung                         

- Rõ ràng trong cách diễn đạt

Dịch Việt Anh còn đòi hỏi sự tự nhiên trong cách viết. Những khác biệt về văn hóa như cụm danh từ - hiện tượng chủ đạo trong tiếng Anh - sẽ được thể hiện bằng động từ trong tiếng Việt, và không phải lúc nào Passive cũng là Passive, vv… phải được người dịch chuyển ngữ thật nhuần nhuyễn. Những từ ngữ, kiến thức mới xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau cần được người dịch văn bản nghiên cứu và tham khảo mới có thể được chuyển dịch một cách chuẩn xác.

Công việc biên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, và ngược lại, của chúng tôi sẽ bao gồm các bước: xem xét câu, đoạn, và toàn văn bản. Sau đó, chúng tôi có công đoạn biên tập để giao cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh. Các dạng văn bản với mục đích khác nhau sẽ được đội ngũ dịch Anh Việt và dịch Việt Anh của chúng tôi thể hiện phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Đối với yêu cầu dịch Việt Anh cao cấp, chúng tôi có người bản ngữ hiệu đính văn bản.

Khách hàng có thể dành rất nhiều thời gian, công sức, chuẩn bị, hoạch định cho các sự kiện hay công tác, và yếu tố đẳng cấp mang lại thành công về ngôn ngữ chính là văn bản dịch song ngữ, điều mà đội ngũ của AKT đã làm tốt cho hàng ngàn khách hàng nổi bật trong nhiều năm qua.

Công ty AKT, tức A Key Team, một đội ngũ gồm những chuyên viên dịch tài liệu giỏi, sẽ cùng khách hàng đi đến thành công bằng ngôn ngữ.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
 • Tên công ty: Houze Group
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu ngành bất động sản, giới thiệu dự án, dịch kịch bản sự kiện, MC script tiếng Anh
  Thời gian hợp tác: từ năm 2020
 • Tên công ty: Fresh House
  Loại tài liệu: Dịch nội dung website, Dịch Brochure doanh nghiệp, Dịch tài liệu hướng dẫn, video subtitle, lồng tiếng cho video
  Thời gian hợp tác: từ năm 2019
 • Tên công ty: BSF
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu chuyên ngành nông trại, dịch nội dung website, video giới thiệu, dịch tài liệu về chế phẩm sinh học, Dịch tài liệu Ruồi lính đen, sâu can xi
  Thời gian hợp tác: từ năm 2020
 • Tên công ty: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu chuyên môn Y Tế, dịch tài liệu sản phẩm, dịch Bài báo nghiên cứu khoa học, dịch tài liệu quảng cáo, dịch Hướng dẫn sử dụng, dịch Quy chế nội bộ, Dịch Tài liệu huấn luyện trình dược viên,…
  Thời gian hợp tác: từ năm 2015
 • Tên công ty: ACCA VIỆT NAM
  Loại tài liệu: Dịch Chính sách mới về thuế quan, dịch Ấn bản Tạp chí quốc tế về Kinh tế Tài chính, dịch Báo cáo thường niên, dịch Báo cáo tài chính, dịch Bài thuyết trình về kinh tế Việt Nam, dịch Tài liệu Kinh tế Vĩ mô, dịch tài liệu giới thiệu chương trình đào tạo,...
  Thời gian hợp tác: từ năm 2010
 • Tên công ty: Công Ty TNHH DKSH Việt Nam
  Loại tài liệu: Dịch Hướng dẫn sử dụng thuốc, Dịch Bao bì thuốc nhập khẩu, Dịch Tài liệu huấn luyện nhân viên y tế, Dịch Tài liệu huấn luyện trình dược viên, Dịch Thông tin hướng dẫn sản phẩm mới, Dịch Bảng khảo sát về tác dụng của thuốc,...
  Thời gian hợp tác: từ năm 2010