Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Phiendichvien.com chia sẻ về nghề phiên dịch chuyên nghiệp trên HTV7

Tên chương trình: Chào ngày mới
Ngày phát sóng: 20/05/2014 lúc 6:30 am
Hình thức : Phiên dịch cabin
MC : Minh Châu HTV
Khách mời: Ông Khang Nguyễn, giám đốc AKT Service Co. Ltd, phiên dịch viên cao cấp của phiendichvien.com

Phiên dịch là diễn đạt ý tưởng bằng cách nói khác, có thể bằng ngôn ngữ khác. Ngôn ngữ nào cũng có những khái niệm đặc trưng khó mà chuyển ngữ trọn vẹn. Do đó, học phiên dịch là học kỹ năng, ngoài khả năng ngôn ngữ và kiến thức chuyên ngành, cùng thái độ đối với công việc. Là cầu nối giữa hai ngôn ngữ, hai kho kiến thức, hai nền văn hóa nên yêu cầu cũng rất đa dạng, do đó có sự phân biệt cấp độ giữa các phiên dịch. Phiên dịch chỉ làm việc ở mức gặp gỡ xã giao thông thường là cấp độ 1. Cấp độ 2: có khả năng phiên dịch cho những buổi làm việc nội bộ công ty. Cấp độ 3: nhạy bén trong vận dụng ngôn ngữ, xử lý tình huống khó như thương thảo hợp đồng, tranh luận, thảo luận và workshop thông thường. Cấp độ cao nhất: là một người phiên dịch không những tròn vai mà còn xuất sắc về ứng xử, ngôn ngữ, sự nhạy bén để có thể thành công trong các buổi họp báo, hội thảo quốc tế, các buổi phiên dịch cabin thật sự, có thể diễn đạt được những tình huống diễn ra chứ không phải chỉ chăm chú đọc theo tài liệu có sẵn. Khả năng kết nối này thể hiện rõ trong các buổi hỏi đáp vì hỏi đáp sẽ không có kịch bản trước. Yếu tố cần có: ngôn ngữ, kiến thức và kỹ năng, thái độ làm việc (những điều có thể rèn luyện); bản lĩnh, kinh nghiệm và thần kinh thép (những điều thuộc về bản thân).

Với 1 sự kiện cụ thể, cần chuẩn bị về sức khỏe, tinh thần, nội dung làm việc, thời gian, địa điểm… Dù trong tình huống nào cũng phải trên tinh thần sẵn sàng hoàn thành công việc một cách tốt nhất. Sự kiện của khách hàng rất quan trọng, nếu chỉ vì một phiên dịch không làm tốt nhiệm vụ mà đánh mất công sức, thời gian và tiền bạc thì sẽ rất đáng tiếc. Vì vậy, khách hàng đến với chúng tôi đều sẽ yên tâm “your event is in safe hands”: sự kiện của bạn đang được chăm sóc bởi những bàn tay đáng tin cậy.

Phiendichvien.com có các lớp đào tạo phiên dịch viên từ cơ bản đến cao cấp phù hợp khả năng của từng học viên, là nơi đào tạo phiên dịch và cung cấp cho thị trường lao động. Rất nhiều phiên dịch viên đang hành nghề có xuất phát điểm được đào tạo tại phiendichvien.com.

Đi từ yêu cầu thực tế để đào tạo theo tính cách, yêu cầu, kỹ năng của từng người. Trong lớp này không đào tạo kỹ năng ngôn ngữ vì mặc định rằng người học phải có trước khi quyết định đăng ký. Huấn luyện cho các bạn là những phiên dịch viên kinh nghiệm đã trải qua các tình huống thực tế của nghề phiên dịch, đủ khả năng và kỹ năng đào tạo cho người học.

Nguồn : Written by AKT based on HTV clip