Phiendichvien trên truyền thông

Đọc sách như là một cách tự rèn luyện

Phỏng vấn do Thịnh Ker thực hiện với Khang Nguyễn
Thịnh Ker là bút danh của Quách Đình Đạt, người nghiên cứu về dịch thuật sách mảng văn học và triết học, hiện đang sống và làm việc tại Hà Nội, Việt Nam.