Health and Medicine | Life Sciences
Health and Medicine | Life Sciences
  • Phiên dịch cho David Beckham tại Việt Nam
    Xem thêm
    Đây là chương trình khuyến khích mọi người sống khỏe mạnh theo cách mới: Sống khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn. Đặc biệt với sự tham gia của Beckham – một đại sứ thương hiệu được rất nhiều người yêu mến.
  • Hội thảo An toàn vệ sinh thực phẩm
    Xem thêm
    Hội thảo An toàn vệ sinh thực phẩm xoay quanh các vấn đề liên quan đến thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay, điều quan trọng và trên hết đối với con người...