Finance | Tax | Startup | Stocks
Finance | Tax | Startup | Stocks
  • PHIÊN DỊCH KIỂM TOÁN CHO CÔNG TY NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM
    Xem thêm
    Những phát hiện của kiểm toán viên không chỉ giúp đơn vị tại Việt Nam nhận ra những điểm chưa tuân thủ quy trình chuẩn (SOP compliance) mà còn giúp cho họ tăng mức độ tuân thủ một cách dễ dàng hơn.
  • Phòng chống rửa tiền và nhận biết khách hàng
    Xem thêm
    Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA) phối hợp tổ chức Hội thảo “Phòng chống rửa tiền và nhận biết khách hàng” cho hơn 120 khách mời là Ban lãnh đạo cấp cao, Ban quản lý,...