Skills Training | Education
Skills Training | Education
 • Hệ thống Mã số tiêu chuẩn quốc tế cho sách ISBN
  Xem thêm
  Sự cần thiết và tính khả thi của một hệ thống quốc tế đánh số cho sách đã được thảo luận lần đầu tiên tại Hội nghị Quốc tế lần thứ ba về Nghiên cứu thị trường tại Hội chợ Sách tháng 11-1966 tại Berlin.
 • Diễn đàn Giáo dục ASEAN
  Xem thêm
  Diễn đàn bao gồm thảo luận chuyên đề cấp cao về các thách thức và cơ hội đặt ra đối với giáo dục đại học và trao đổi về các giải pháp bền vững của giáo dục đại học trong việc phát triển nguồn...
 • Gặp gỡ giáo sư Robert Hisrich
  Xem thêm
  Tiến sĩ Robert Hisrich là giáo sư lĩnh vực khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu kiêm giám đốc trung tâm Khởi nghiệp kinh doanh toàn cầu Walker (Đại học chuyên ngành quản lý toàn cầu Thunderbird, Hoa Kỳ).