Government | Public procurement | Construction
Government | Public procurement | Construction
 • Phiên dịch Hội nghị APEC 2017
  Xem thêm
  Hội nghị được điều hành bởi các chuyên gia với tri thức sâu và cách trình bày ý tưởng khúc chiết mạch lạc. Các diễn giả là chuyên gia trong lĩnh vực quảng cáo, nên công việc của người phiên dịch không hề dễ dàng
 • Tuần lễ Thái Lan tại TP.HCM
  Xem thêm
  Sự kiện này là một trong những hoạt động giao lưu hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam nhằm củng cố mối quan hệ, mở rộng thị trường kinh doanh và xúc tiến thương mại đầu tư bao gồm thiết lập mạng lưới kinh doanh...
 • Xây dựng cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN
  Xem thêm
  Hội thảo quốc tế với tiêu đề “Xây dựng Cộng đồng Văn hoá-Xã hội ASEAN Góp phần hình thành bản sắc ASEAN – Nhìn từ Kinh nghiệm của EU”, được Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam tổ chức
 • Chỉ số năng lực cạnh tranh PCI
  Xem thêm
  Chuyên gia thống kê kinh tế học từ Hoa Kỳ đã trình bày phương pháp nghiên cứu cũng như kiến giải của ông về một số vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng PCI rất hài hước và thông minh