Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Phương pháp đàm thoại và phiên dịch

PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI VÀ PHIÊN DỊCH LÀ GÌ?

nguyen tac phien dich vien

Phương pháp đàm thoại ngày nay đóng vai trò quan trọng. Bằng hình thức đặt câu hỏi cũng như giao tiếp trực tiếp, phương pháp này tổng hợp, gợi nhớ và kiểm tra vốn kiến thức để người thực hành có thể chuẩn bị, củng cố và chọn lọc. Phạm vi ứng dụng của nó trong phiên dịch là rất rộng.

PHƯƠNG PHÁP ĐÀM THOẠI VAG PHIÊN DỊCH GỒM NHỮNG HÌNH THỨC NÀO?

–   Gợi nhớ: phương pháp đàm thoại này giúp người học nhớ lại những kiến thức đã học để chuẩn bị học kiến thức mới.

–    Củng cố: phương pháp đàm thoại thường được áp dụng sau mỗi bài giảng nhằm củng cố kiến thức mới, và là biện pháp điều chỉnh lại các thông tin sai lệch, các cấu trúc câu, từ ngữ.

–   Tổng kết: phương pháp đàm thoại giúp người học tổng hợp lại toàn bộ kiến thức vừa học, hình dung ra được vốn từ ngữ, các cấu trúc, ngữ pháp.

–    Kiểm tra: các câu hỏi hoặc các bài thực hành giúp người phiên dịch học tự kiểm tra lại kiến thức để điều chỉnh và bổ sung kịp thời.