Những câu chuyện thú vị

Chuyện biên dịch và biên tập trên báo chí thời nay

Một vài ý tản mạn như thế, đủ để thấy rằng biên dịch và biên tập là những nghề không đơn giản, đòi hỏi người theo nghề phải học hỏi, rèn luyện không ngừng, đủ tự tin, nhưng cũng phải đầy khiêm tốn, biết được sở trường, sở đoản của mình để tôn trọng, trao đổi và học hỏi lẫn nhau. Ngày nay, báo in đang trên đường …tuyệt chủng, nhắc lại chút kỷ niệm cũ với một chút bùi ngùi …