Ngôn ngữ trong Dịch thuật

fly me to the moon1

Hãy đưa em lên cung trăng

‘Hãy đưa em lên cung trăng!” Huỳnh Duy Lộc viết cho phiendichvien.com Nhạc sĩ Bart Howard (1915-2004) đệm đàn trong