Ngôn ngữ trong Dịch thuật

Paul Anka

Paul Anka và My Way

Huỳnh Duy Lộc và Khang Nguyễn viết cho phiendichvien.com Trong lịch sử âm nhạc phương Tây đương đại có những

fly me to the moon1

Hãy đưa em lên cung trăng

‘Hãy đưa em lên cung trăng!” Huỳnh Duy Lộc viết cho phiendichvien.com Nhạc sĩ Bart Howard (1915-2004) đệm đàn trong