Nghề biên phiên dịch

bien phien dich

Biên phiên dịch

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới, mở cửa chào đón các nhà đầu tư nước ngoài