Nghề biên phiên dịch

suy nghi ve phien dich

Suy nghĩ về dịch thuật

Xét về lý tưởng, sự thay đổi duy nhất mà người dịch có quyền thực hiện là ngôn ngữ, là

bien phien dich

Biên phiên dịch

Trong bối cảnh Việt Nam hội nhập với thế giới, mở cửa chào đón các nhà đầu tư nước ngoài