Nghề biên phiên dịch

Kỹ năng phiên dịch – interpreting skills

Phiên dịch viên Khang Nguyễn chia sẻ 3 kỹ năng phiên dịch rất cần thiết cho nghề phiên dịch. để trở nên chuyên nghiệp bạn phải luyện tập hằng ngày

Phiên dịch hoạch định tài chính

Chuyên gia tài chính từ Singapore có buổi nói chuyện thú vị về đề tài Phiên dịch hoạch định tài chính được chuyển ngữ rõ ràng, mạch lạc từ phiendichvien.com

Nghề phiên dịch cho nguyên thủ

Nghề phiên dịch mà đặc biệt là phiên dịch cabin là một công việc tuy thầm lặng nhưng rất quan trọng. đặc biệt là phiên dịch cho các lãnh đạo nhà nước.

dich cabin

Dịch Cabin là gì?

Dịch cabin là hình thức phiên dịch song song với diễn giả đang nói. Loại hình dịch cabin thường được