Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Kỹ thuật tham dự một cuộc họp

Kỹ thuật tham dự một cuộc họp

Thông qua nội dung thảo luận các kỹ thuật mà một người lãnh đạo nên dùng khi tổ chức cuộc họp, bạn sẽ hiểu được đôi chút về điều người được mời tham dự cuộc họp nên làm.

ky thuat tham du cuoc hop
(1) Theo sát chương trình cuộc họp
Khi có bản chương trình nghị sự, bạn nên bám sát nó và đặc biệt không nên đề cập đến nội dung không có trong chương trình họp hoặc cho ý kiến về nội dung như thế được người khác nêu lên. Nếu không có bản chương trình cuộc họp, bạn nên hướng đến mục tiêu chung của cuộc họp.

(2) Tham dự vào cuộc họp
Mục đích của cuộc họp là lấy ý kiến của những người liên quan. Vì vậy, bạn nên tham dự. Tuy nhiên, sự hiện diện của bạn phải có ý nghĩa. Bạn nên phát biểu chỉ khi nào cần đóng góp ý kiến và phát biểu bất cứ khi nào cần đóng góp ý kiến. Hãy tập cho mình cách cư xử nhã nhặn và hợp tác với những người khác trong khi thảo luận để thể hiện phong cách chuyên nghiệp của bạn.

(3) Tránh phát biểu quá nhiều
Khi bạn tham dự vào cuộc họp, hãy để ý đến những người tham dự khác. Bạn nên phát biểu bất cứ khi nào bạn cần đóng góp ý kiến, nhưng đừng ngắt lời người khác. Trong cách cư xử, phải luôn tôn trọng quyền phát biểu của người khác. Khi phát biểu, bạn nên tự hỏi liệu ý kiến sắp nói ra có thật sự có ích cho nội dung thảo luận hay không.

(4) Phối hợp tất cả những gì liên quan với nhau
Một cuộc họp cần sự hợp tác của mọi người tham dự. Vì vậy bạn hãy luôn nhớ tham gia góp ý khi tham dự. Hãy tôn trọng người chủ trì cuộc họp và nỗ lực dẫn dắt cuộc họp của họ. Hãy tôn trọng những khách tham dự khác, và thảo luận với họ theo cách thực tiễn nhất.

(5) Hãy lịch sự.
Có lẽ lịch sự một phần thể hiện là bạn đang hợp tác. Dù cho bất kỳ việc gì xảy ra, bạn cũng nên nhã nhặn đối với các thành viên trong nhóm. Cụ thể là bạn nên tôn trọng quyền lợi và ý kiến của họ, và bạn nên để họ phát biểu.