Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Hội thảo báo cáo kết quả khảo sát thủy văn

Sáng ngày 26/3/2014, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Cà Mau tổ chức hội thảo báo cáo kết quả khảo sát thủy văn, mô hình hóa đường bờ biển và chọn vị trí xây dựng thí điểm kè chắn sóng, kè tạo bãi chữ T, thuộc khuôn khổ hoạt động Dự án “Lồng ghép sự thích ứng với biến đổi khí hậu vào việc lập kế hoạch quản lý vùng ven biển tỉnh Cà Mau” (gọi tắt là Dự án CCCEP). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Dũng đã đến dự.

SONY DSC
Các đại biểu nghe chuyên gia nước ngoài thuyết trình tại hội thảo, qua phần phiên dịch chính xác của phiendichvien.com
Tại hội thảo, đại biểu được nghe các chuyên gia quốc tế và trong nước báo cáo kết quả quá trình khảo sát, nghiên cứu thủy văn ven biển từ năm 2013 đến nay và khuyến nghị lựa chọn vị trí xây dựng thí điểm kè chắn sóng và kè tạo bãi chữ T. Qua đó, giúp cho các ngành chức năng của tỉnh nắm thông tin đầy đủ, toàn diện hơn về tình trạng thủy văn dọc theo đường bờ biển, diễn biến đường bờ biển, đánh giá về đê và các cống tiêu thoát nước, quy hoạch không gian vùng ven biển…để từ đó tham mưu tốt cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các giải pháp thích hợp nhằm ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu và nước biển dâng, thiết kế và xây dựng một số mô hình thích ứng với biến đổi khí hậu, hướng đến quy hoạch tổng thể bảo vệ vùng ven biển Cà Mau trong thời gian tới.

-Theo Cổng thông tin điện tử Cà Mau-

Đọc bài gốc tại đây

Xem thêm về dự án này do đội ngũ phiên dịch giỏi của chúng tôi tham gia phiên dịch

This post is also available in: English