Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Đón dòng dầu khí đầu tiên từ giàn H4 mỏ Tê Giác Trắng  

Lễ đón dòng dầu khí đầu tiên từ giàn đầu giếng H4 (WHP-H4) thuộc mỏ Tê Giác Trắng (TGT) vừa diễn ra tại TP.HCM vào tối 17.8.

le don dong dau mo te giac trang

Công ty liên doanh điều hành Hoàng Long (Hoàng Long JOC), đơn vị điều hành kế hoạch phát triển mỏ TGT, cho biết cách nay khoảng 1 năm, giàn đầu giếng H1 đã được đưa vào khai thác với sản lượng từ 40.000 – 45.000 thùng dầu/ngày và nay giàn đầu giếng H4 đi vào khai thác đã nâng tổng sản lượng toàn mỏ TGT lên 55.000 thùng/ngày đêm.

Sản lượng dầu khai thác từ mỏ TGT được vận chuyển bằng hệ thống đường ống ngầm dưới biển tới tàu FPSO Armada TGT 01 xử lý và trữ ngoài khơi sau đó được vận chuyển tới các nhà máy lọc dầu trong khu vực. Khí thiên nhiên từ mỏ TGT được vận chuyển qua đường ống ngầm đến giàn công nghệ trung tâm mỏ Bạch Hổ, sau đó được chuyển đến các trạm khí trên bờ để phân phối trong nước.

-Theo Thanh niên-

Đọc bài gốc tại đây
Xem thêm về dự án này do đội ngũ phiên dịch giỏi của chúng tôi tham gia phiên dịch