Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Kỹ năng phiên dịch – interpreting skills

By Khang Nguyen

 1. Khả năng nghe – listening skills

khả năng nghe tiếng anh

Vì các lý do hiển nhiên (for obvious reasons), các phiên dịch viên nhất thiết phải có khả năng nghe nhạy bén (interpreters’ advanced techniques of listening are required). Các nhà phiên dịch có khả năng nếu cảm thấy bản thân có vấn đề khó khăn về thính giác (acoustic problems) thì cần khắc phục ngay (need to find intervention from medical advice).

 1. Kỹ năng nói trước công chúng- public speaking skills

Kỹ năng nói trước công chúng

Trong tình huống phiên dịch (in interpreting circumstances), một người phiên dịch không thể lẩm bẩm, nói lắp (stammer, stutter) hay nói quá nhanh hay quá chậm mà phải lên giọng, xuống giọng rõ ràng, (need to raise or lower tones smoothly). Nếu cảm thấy không đảm bảo khi nói chuyện trước đám đông  (feel unsure when speaking in public) cần phải tự hoàn thiện mình.

 1. Các kỹ năng ghi nhớ tốt – memorizing skills

Các kỹ năng ghi nhớ tốt

Trí nhớ tạm thời được sử dụng trong việc lưu giữ tạm thời  thông tin của đoạn văn phát biểu để có thể giải mã và mã hoá lại (short-term memory aids to record information in a short time to decode and recode it). Một sinh viên dịch năm thứ 3 (junior) phải có khả năng dịch một đoạn dài lên đến 30 từ và sinh viên năm thứ 4 (senior) phải  có khả năng dịch một đoạn 50 từ (up to 50 words) . Để tăng cường trí nhớ tạm thời và phong cách nói (to longer your short- term memory and style of interpreting) bạn nên làm theo các lời khuyên sau:  

 1. Dịch báo chí (from articles)

  Lấy một bài báo có độ dài là 75-100 từ (a 75-100 -word article) và nghiên cứu nó trong khoảng 1 phút, sau đó nhắc lại bài báo càng chính xác càng tốt (repeat its content as correctly as possible). Một ý tưởng hay là bạn có thể sử dụng máy để ghi lại những gì bạn nói và kiểm tra lại (keep recording all your rehearsals and check them later).
 2. Dịch từ một đoạn hội  thoại (from conversations)

  Yêu cầu một người bạn đọc rõ ràng và chậm rãi một đoạn khoảng 300-400 từ. Bạn tóm tắt và tái tạo lại  đoạn đó một cách  chính xác và đầy đủ. (summarize and re-establish that paragraph correctly and completely in the target language)
 3. Dịch qua đài (from news read on radio)

  Ghi một đoạn ngắn bằng tiếng mẹ đẻ (mother tongue) từ đài phát thanh và dịch càng nhiều càng tốt.  Hoặc ghi một đoạn tin hay báo cáo khoa học bằng tiếng Anh (record a piece of news or scientific writing in English) từ đài và dịch sang tiếng Việt một cách chính xác nhất mà bạn có thể (as exactly as you can).