Học phiên dịch

Chiêu sinh khóa đào tạo kỹ năng phiên dịch tiếng Anh chuyên nghiệp

Phiendichvien.com là một thương hiệu về đào tạo và cung cấp phiên dịch chuyên nghiệp tại Việt Nam, trực thuộc Công ty TNHH Dịch Vụ AKT (AKT Service Co., Ltd.), với hơn 18 năm kinh nghiệm và phụ trách trên 3.000 sự kiện thành công, cùng hàng trăm khóa đào tạo phiên dịch và đào tạo tiếng Anh chuyên ngành cho các công ty đa quốc gia.

Học phiên dịch – bạn có thể làm gì ?

Phiên dịch là một nghề tốt trên thị trường việc làm, với thu nhập cao. Khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO thì nhu cầu phiên dịch các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Anh, ngày càng cao. Người dịch trở thành cầu nối quan trọng về ngôn ngữ và văn hóa.