Học phiên dịch

Học phiên dịch – bạn có thể làm gì ?

Phiên dịch là một nghề tốt trên thị trường việc làm, với thu nhập cao. Khi Việt Nam đã trở thành thành viên chính thức của tổ chức WTO thì nhu cầu phiên dịch các thứ tiếng, đặc biệt là tiếng Anh, ngày càng cao. Người dịch trở thành cầu nối quan trọng về ngôn ngữ và văn hóa.