Các hoạt động cộng đồng của AKT
Các hoạt động cộng đồng của AKT
  • AKT Team trình bày về cơ hội và thách thức của nghề phiên dịch trong Ngày hội việc làm tại Đại học Mở TPHCM
  • Phiên dịch cabin Khang Nguyễn nói chuyện với sinh viên chuyên ngữ về nghề phiên dịch tại Đại học Sài Gòn
  • Buổi thuyết trình của phiên dịch viên Khang Nguyễn tại Đại học Sư phạm TPHCM về nghề phiên dịch