Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Phiendichvien trên truyền thông

Bài viết của phóng viên báo Tiếp Thị Gia Đình với tư vấn chuyên môn của phiendichvien.com. Phóng viên đã viết rất súc tích, nhiều thông tin về nghề phiên dịch viên, từ cấp độ nội bộ công ty đến cấp nhà nước và quốc tế.

Một lần nữa, phiendichvien.com (công ty AKT Service Co., Ltd.) đã đóng góp cho cộng đồng những ý kiến và hướng dẫn bằng thông tin giá trị về một nghề nghiệp khó và hiếm tại Việt Nam.

1
2
3

This post is also available in: Vietnamese