Dự án tiêu biểu

Sáng kiến Việt Nam – Oregon

Sự kiện Sáng kiến Việt Nam – Oregon diễn ra thành công với sự tham gia của đội ngũ Phiendichvien.com trong việc chuyển tải nội dung từ hai phía.

Kaizen

Kaizen

Tham gia chuyển ngữ trong buổi đào tạo Kaizen là nhân sự cao cấp của phiendichvien.com trong vai trò chuyển tải nội dung và ý nghĩa của khóa học.