Nhật ký phiên dịch

Tuần lễ Thái Lan tại TP.HCM

Sự kiện diễn ra mà nhân sự phiendichvien.com có dịp hợp tác phiên dịch đó chính là sự kiện giao dịch thương mai Thái Lan được tổ chức tại TP.HCM.

Hội chợ thủy sản VIETFISH 2015

Hội chợ diễn ra trong ba ngày liên tiếp tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn (SECC) quận 7 với các hội thảo quan trọng của ngành thủy sản.

Sáng kiến Việt Nam – Oregon

Sự kiện Sáng kiến Việt Nam – Oregon diễn ra thành công với sự tham gia của đội ngũ Phiendichvien.com trong việc chuyển tải nội dung từ hai phía.