Nhật ký phiên dịch

CII tái cấu trúc và tăng tốc từ 2014

CII tái cấu trúc doanh nghiệp

Ngày 12-12, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) tổ chức buổi tiếp xúc các nhà đầu tư nhằm giới thiệu kết quả hoạt động kinh doanh cũng như kế hoạch tái cấu doanh nghiệp trong năm 2014.