Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

CII tái cấu trúc doanh nghiệp

Loại hình : Phiên dịch hội thảo
Lĩnh vực : Tài chính, Kinh tế, Đầu tư
Hình thức : Cabin, dịch đồng thời
Địa điểm : Phiên dịch khu vực Sài Gòn/TPHCM
Với đội ngũ phiên dịch cao cấp của AKT Service Co., Ltd

Ngày 12-12, CTCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) tổ chức buổi tiếp xúc các nhà đầu tư nhằm giới thiệu kết quả hoạt động kinh doanh cũng như kế hoạch tái cấu doanh nghiệp trong năm 2014.

Hiện nay CII có 7 công ty con và 6 đơn vị liên kết; theo cơ cấu tổ chức mới, CII thành lập 5 công ty trực thuộc CII Holdings tập trung vào 5 lĩnh vực chính, bao gồm: CII bridge& road (thực hiện các dự án trong lĩnh vực cầu đường); CII Water (các dự án trong ngành nước); CII E&C thi công công trình hạ tầng; CII Land đầu tư các dự án bất động sản và CII Sevvice chuyên thực hiện dịch vụ hạ tầng như thu phí, bảo dưỡng chăm sóc cây xanh.
(Theo ĐTTC)

Để biết thêm thông tin về AKT Service Co., Ltd và các dự án đội ngũ nhân sự phiendichvien.com đã hợp tác và làm việc, xin vui lòng tham khảo tại website: phiên dịch viên

Để hỗ trợ doanh nghiệp về các dịch vụ phiên dịch như: phiên dịch cabin, phiên dịch hội thảo, phiên dịch hội nghị, phiên dịch event, phiên dịch đàm phán, phiên dịch du lịch, phiên dịch forum, phiên dịch hộ tống, phiên dịch huấn luyện,… Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại đây

Xem thêm về sự kiện liên quan

This post is also available in: English