Dịch vụ

MC dich live

MC dịch live

Người dẫn chương trình được xem là nhân vật quan trọng giữ chân khán giả.

dich-tai-lieu (2) copy

Dịch vụ biên dịch

Ngày nay, khi các hoạt động liên quan đến hợp tác quốc tế giữa các cá nhân, tổ chức xuyên quốc gia ngày càng nhiều thì nhu cầu dịch tài liệu cho các cá nhân, tổ chức này ngày càng lớn.