Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Lồng tiếng và làm phụ đề cho Trung tâm công nghệ cao TP.HCM

Một sản phẩm do phiendichvien.com dịch, lồng tiếng và làm phụ đề theo đặt hàng của Trung tâm công nghệ cao TP.HCM.

Clip 1:

Clip 2:

Phiendichvien.com cung cấp dịch vụ dịch tài liệu các thứ tiếng, biên – phiên dịch, dịch phụ đề, lồng tiếng video, quảng cáo sản phẩm… Lồng tiếng theo phát âm chuẩn, giọng của người nước ngoài phù hợp cho giới thiệu sự kiện và sản phẩm mới.