Translators - Interpreters - Trainers in Vietnam

Giao lưu với Đại Học Sài Gòn

Trong clip trên, diễn giả, MC, phiên dịch viên Khang Nguyễn đang thuyết trình với 700 sinh viên tại Đại học Sài Gòn về đề tài “Cách kiếm tiền từ việc học tiếng Anh”.

Làm thế nào bạn biết được chất lượng phiên dịch giỏi? Bạn có muốn những gì được dịch sẽ đúng với những gì người nói muốn truyền đạt? Thêm nữa, sẽ rất tốt nếu phiên dịch xuất sắc và có cách diễn đạt của một diễn giả hàng đầu, một MC tiếng Anh và một nhà quản lý doanh nghiệp.

Phiendichvien.com có các lớp đào tạo phiên dịch viên từ cơ bản đến cao cấp phù hợp khả năng của từng học viên, là nơi đào tạo phiên dịch và cung cấp cho thị trường lao động, nơi xuất phát của nhiều phiên dịch viên đang làm việc trên thị trường lao động.

Việc huấn luyện đi từ yêu cầu thực tế để đào tạo theo tính cách, yêu cầu, kỹ năng của từng người, không đào tạo kỹ năng ngôn ngữ vì mặc định rằng người học phải có trước khi đăng ký. Huấn luyện cho các bạn là những phiên dịch viên kinh nghiệm đủ khả năng và kỹ năng đào tạo.