Biên Dịch

Dịch tài liệu Anh Việt cần bảo đảm các tiêu chí của một bản dịch:

- Trung thành với ý nghĩa                           

- Chuẩn xác về nội dung                         

- Rõ ràng trong cách diễn đạt

Dịch Việt Anh còn đòi hỏi sự tự nhiên trong cách viết. Những khác biệt về văn hóa như cụm danh từ - hiện tượng chủ đạo trong tiếng Anh - sẽ được thể hiện bằng động từ trong tiếng Việt, và không phải lúc nào Passive cũng là Passive, vv… phải được người dịch chuyển ngữ thật nhuần nhuyễn. Những từ ngữ, kiến thức mới xuất hiện trong các chuyên ngành khác nhau cần được người dịch văn bản nghiên cứu và tham khảo mới có thể được chuyển dịch một cách chuẩn xác.

Công việc biên dịch tiếng Anh sang tiếng Việt, và ngược lại, của chúng tôi sẽ bao gồm các bước: xem xét câu, đoạn, và toàn văn bản. Sau đó, chúng tôi có công đoạn biên tập để giao cho khách hàng sản phẩm hoàn chỉnh. Các dạng văn bản với mục đích khác nhau sẽ được đội ngũ dịch Anh Việt và dịch Việt Anh của chúng tôi thể hiện phù hợp theo yêu cầu của khách hàng. Đối với yêu cầu dịch Việt Anh cao cấp, chúng tôi có người bản ngữ hiệu đính văn bản.

Khách hàng có thể dành rất nhiều thời gian, công sức, chuẩn bị, hoạch định cho các sự kiện hay công tác, và yếu tố đẳng cấp mang lại thành công về ngôn ngữ chính là văn bản dịch song ngữ, điều mà đội ngũ của AKT đã làm tốt cho hàng ngàn khách hàng nổi bật trong nhiều năm qua.

Công ty AKT, tức A Key Team, một đội ngũ gồm những chuyên viên dịch tài liệu giỏi, sẽ cùng khách hàng đi đến thành công bằng ngôn ngữ.

Các dự án mới nhất
Đã thực hiện
 • Tên công ty: Hoàng Anh Gia Lai Group
  Loại tài liệu: Thông cáo Báo chí, Bản cáo bạch, Media Toolkit, Brochure giới thiệu sản phẩm, dịch vụ, Tài liệu Đại hội cổ đông
  Thời gian hợp tác: từ năm 2013
 • Tên công ty: Nhà Xuất Bản Văn Học
  Loại tài liệu: Dịch sách xuất bản, Truyện trinh thám; Tiểu thuyết văn học; Sách kinh doanh; Sách giáo dục; Sách tâm lý gia đình
  Thời gian hợp tác: từ năm 2014
 • Tên công ty: DAIRY FARM VIETNAM
  Loại tài liệu: Dịch Quy chế nội bộ, dịch Tài liệu hướng dẫn, dịch Quy trình lao động, dịch tài liệu Đào tạo bán hàng,…
  Thời gian hợp tác: từ năm 2017
 • Tên công ty: NOVARTIS VIETNAM
  Loại tài liệu: Dịch Hướng dẫn sử dụng thuốc; dịch Tài liệu huấn luyện nhân viên y tế, dịch Tài liệu huấn luyện trình dược viên, dịch Bài thuyết trình và thông tin chi tiết cho nhà thuốc, dịch Bài thuyết trình giới thiệu sản phẩm mới, dịch Bảng khảo sát về tác dụng của thuốc
  Thời gian hợp tác: từ năm 2013
 • Tên công ty: Glaxo Smith Kline Bayer
  Loại tài liệu: Dịch Hướng dẫn sử dụng thuốc; dịch Bao bì thuốc nhập khẩu; dịch Nội dung nhãn hàng hóa; dịch Tài liệu huấn luyện nhân viên; dịch Tài liệu huấn luyện trình dược viên; dịch Detailing cho nhà thuốc, nhân viên y tế; dịch Bài giới thiệu sản phẩm, bài Nghiên cứu
  Thời gian hợp tác: từ năm 2014
 • Tên công ty: CÔNG TY TNHH CISCO SYSTEMS VIỆT NAM
  Loại tài liệu: Dịch tài liệu Mạng không dây, Dịch tài liệu hội thảo tại TPHCM, Dịch tài liệu kỹ thuật sản phẩm công nghệ, Dịch hướng dẫn sản phẩm công nghệ, Dịch nghiên cứu khả thi hệ thống Thông tin liên lạc đường sắt đô thị
  Thời gian hợp tác: từ năm 2011